Polska drugim w Europie rynkiem kolektorów słonecznych.

W 2012 roku Polska okazała się być drugim w Europie rynkiem kolektorów słonecznych.

Pierwsze miejsce zajęły Niemcy, gdzie od dwóch lat notowana jest sprzedaż ponad 1mln m2 kolektorów rocznie. Według European Solar Thermal Industry Federation w naszym kraju sprzedano kolektory o powierzchni 302 m2, co dało nam miano wicelidera.

Był to wynik lepszy, aż o 19% niż w roku 2011, a łączna powierzchnia kolektorów słonecznych w Polsce na koniec ubiegłego roku wynosiła ponad 1,2 mln m2.

Bez wątpienia do osiągnięcia tego wyniku przyczynił się program dopłat do kolektorów słonecznych (45% dopłaty do kredytu), których udziela NFOŚiGW. Szacuje się, że skorzystał z niego co drugi Polak, który zdecydował się na instalację solarną w 2012 roku!

Tak wysokie wyniki sprzedaży powinny się utrzymać i przyszłym roku, bowiem program dopłat z NFOŚiGW będzie kontynuowany do końca 2014 roku.

Ponadto Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział, że od 2014 roku zostanie wdrożony kolejny program wspierający gospodarstwa domowe zainteresowane montażem mikroinstalacji OZE. Program będzie nosił nazwę „Prosument” i będzie miał na celu ograniczenie emisji CO2, poprzez zwiększenie produkcji energii z OZE.