Polskie Stowarzyszenie Energetyki Fotowoltaicznej

Pragniemy Państwa poinformować, że od 23 kwietnia br. istnieje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Fotowoltaicznej. Misją tej pozarządowej organizacji będzie działanie na rzecz rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce. W Warszawie, w sali Banku Ochrony Środowiska zaprezentowano plan działania i uchwalono statut.

Na dzień dzisiejszy priorytetem PSEF jest aktywne uczestnictwo w pracach nad nową ustawą o odnawialnych źródłach energii (uproszczenie zapisów prawnych, stworzenie przyjaznych warunków do inwestowania w fotowoltaikę w Polsce). Oprócz tego, działające w ramach stowarzyszenia komisje naukowo-tematyczne zajmować się będą aspektami związanymi z finansowaniem inwestycji z OZE, współpracą z operatorami sieciowymi, rozwojem technologii fotowoltaicznej.

Szeregi stowarzyszenia mogą zasilić producenci modułów fotowoltaicznych, falowników, konstrukcji nośnych, deweloperzy projektów, instytucje finansujące, generalni wykonawcy, firmy konsultingowe czy prosumenci.

Tego rodzaju inicjatywy umacniają nas w przekonaniu, że rynek fotowoltaiczny rozwija się, a to czym się zajmujemy ma sens. Ponadto dzięki temu Premium Solar będzie mógł oferować Państwu jeszcze lepsze produkty oraz proponować coraz doskonalsze i tańsze rozwiązania.