Różnice pomiędzy powietrznymi pompami ciepła.

Polski rynek z coraz to większą chęcią przyjmuje powietrzne pompy ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. W przeciągu kilku ostatnich lat zainteresowanie stale rośnie goniąc sprzedaż pomp ciepła typu solanka – woda. Powietrzna pompa ciepła pompie nierówna – istnieją dwie główne alternatywy przy wykorzystaniu energii wiatrowej do wytwarzania ciepła: split i monoblok. Ostatecznie obydwa zapewniają oddanie zebranej energii w postaci ogrzania wody lub glikolu, jednak sam sposób pracy jest różny.

Powietrzna pompa ciepła typu split jest rozdzielona na dwa moduły połączone ze sobą rurami. Pierwszy moduł – zewnętrzny – zawiera w sobie układ chłodzenia pompy ciepła zbudowany z parownika, sprężarki, zaworu rozprężnego i wentylatora. Wewnątrz budynku znajduje się drugi moduł, w którym umiejscowiono skraplacz pompy ciepła. W rurach łączących elementy systemu znajduje się czynnik chłodniczy w stanie skupienia gazowym po jednej stronie i ciekłym po drugiej.

Powietrzna pompa ciepła typu monoblok z kolei jest konstrukcją składającą się z jednego urządzenia. Wewnątrz znajduje się układ chłodzenia zamknięty w szczelnej obudowie.

Różnice w montażu.

Zakres prac instalacyjnych jest dość podobny – zarówno przy montażu powietrznej pompy ciepłą typu split, jak i monoblok. Na zewnątrz prace rozpoczynamy od przygotowania podstawy pod urządzenia, może to być fundament wylany z betonu lub konstrukcja stalowa. Bez względu na wykorzystany materiał fundamenty będą posiadać wyprowadzenie odpływu skroplin wytwarzanych przez pompę ciepła w trakcie przeprowadzania procesu odszraniania. Do miejsca, w którym zostanie przygotowany fundament i postawiona zewnętrzna cześć układu należy poprowadzić prąd i kable gwarantujące komunikację. Cały system pracuje automatycznie, dlatego należy zadbać o prawidłowe położenie instalacji, aby nic nie zakłócało ich pracy.

Różnice dla instalatora pojawiają się w momencie podłączania do układu urządzenia grzewczego między jednostką zewnętrzną, a resztą instalacji umiejscowioną w budynku. W wypadku pomp ciepła typu monoblok zastosowane są rury preizolowane, a dla pomp ciepłą typu split zastosowanie mają rury chłodnicze w otulinie. Warto również zadbać o dodatkową izolację w postaci umieszczenia instalacji w rurze osłonowej. Na końcach montowane są kielichy, a następnie dokonywana jest próba ciśnieniowa i próżniowa szczelności.