Popmy powietrza

  • Różnice pomiędzy powietrznymi pompami ciepła.

    Polski rynek z coraz to większą chęcią przyjmuje powietrzne pompy ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. W przeciągu kilku ostatnich lat zainteresowanie stale rośnie goniąc sprzedaż pomp ciepła typu solanka – woda. Powietrzna pompa ciepła pompie nierówna – istnieją dwie główne alternatywy przy wykorzystaniu energii wiatrowej do wytwarzania ciepła: split i monoblok. Ostatecznie obydwa zapewniają oddanie zebranej energii w postaci ogrzania wody lub glikolu, jednak sam sposób pracy jest różny.