Tag Archives: europa

  • EBI wspiera OZE

    Inicjatywy energetyczne o niskiej emisji dwutlenku węgla będą od teraz priorytetem dla EBI. Europejski Bank Inwestycyjny (w skrócie EBI) to własność wspólnoty europejskiej. Jego środki pozyskiwane są na rynkach kapitałowych. Istotą działalności EBI jest udzielanie kredytów i pożyczek na projekty dotyczące ulepszaniu form dostarczania energii, spełnianiu norm środowiskowych oraz poprawy infrastruktury. Kolejnym kryterium, według którego […]

  • Polska drugim w Europie rynkiem kolektorów słonecznych.

    W 2012 roku Polska okazała się być drugim w Europie rynkiem kolektorów słonecznych. Pierwsze miejsce zajęły Niemcy, gdzie od dwóch lat notowana jest sprzedaż ponad 1mln m2 kolektorów rocznie. Według European Solar Thermal Industry Federation w naszym kraju sprzedano kolektory o powierzchni 302 m2, co dało nam miano wicelidera. Był to wynik lepszy, aż o […]