EBI wspiera OZE

Inicjatywy energetyczne o niskiej emisji dwutlenku węgla będą od teraz priorytetem dla EBI.

Europejski Bank Inwestycyjny (w skrócie EBI) to własność wspólnoty europejskiej. Jego środki pozyskiwane są na rynkach kapitałowych. Istotą działalności EBI jest udzielanie kredytów i pożyczek na projekty dotyczące ulepszaniu form dostarczania energii, spełnianiu norm środowiskowych oraz poprawy infrastruktury.

Kolejnym kryterium, według którego przyznawane będzie dofinansowanie, będzie pomoc w realizacji inwestycji energetycznych, gdzie emisja dwutlenku węgla nie będzie wyższa niż 550g/kWh. Ten próg byłby wyraźnie przekroczony w przypadku elektrowni opartych na węglu kamiennym, brunatnym czy ropie naftowej.

Najprostszy nasuwający się wniosek jest taki, że poprzez nowe wytyczne, EBI chce jeszcze bardziej sprzyjać Odnawialnym Źródłom Energii, a co za tym idzie fotowoltaice, która z roku na rok staje się coraz bardziej funkcjonalna i wydajna.

Posted in: