Istotna zmiana przy dopłatach do kolektorów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmienia zasady dofinansowań do kredytów na zakup kolektorów słonecznych. Do tej pory wysokość dopłaty była uzależniona od powierzchni całkowitej kolektora, natomiast teraz dopłata będzie uzależniona od powierzchni czynnej (apertury) kolektora.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 października 2013 roku. Powód wprowadzenia zmian jest dość prozaiczny. Gdy startował program przyjęto założenia, które były podobne jak w innych państwach wspólnoty, a jednocześnie przystępne do obliczeń dla bankowców. Teraz koszt kwalifikowany został zmieniony z 2 250zł/m2 powierzchni całkowitej na 2 250zł/m2 powierzchni apertury kolektora.  Zmiana to odbije się szczególnie na dopłatach do kolektorów próżniowych.

Posted in: