Program Prosument

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział, że od 2014 roku zostanie wdrożony kolejny (po 45% dopłatach do kredytów) program wspierający gospodarstwa domowe zainteresowane montażem mikroinstalacji OZE.

Program będzie nosił nazwę „Prosument” i będzie miał na celu ograniczenie emisji CO2, poprzez zwiększenie produkcji energii z OZE.

Oznacza to, że gospodarstwa domowe oraz wspólnoty mieszkaniowe otrzymają wsparcie przy zakupie i montażu małych instalacji proekologicznych, do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

Przy czym wsparcie to będzie miało nieco inny charakter niż realizowane od 2010 roku dopłaty do kolektorów słonecznych. Zamiast 45% dopłat do kredytów, NFOŚiGW zaproponuje nam dofinansowanie w postaci preferencyjnych pożyczek. Wartość takiej pożyczki ma wynieść nawet do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Jednak nie więcej niż:

  • 100 tys. zł dla osoby fizycznej
  • 400 tys. zł dla wspólnoty, czy spółdzielni mieszkaniowej.

Oprocentowanie kredytu wyniesie 1 proc., a łączna wysokość prowizji i opłat związanych z kredytem nie więcej niż 6 proc. kwoty kredytu, w tym wysokość prowizji za udzielenie kredytu w pierwszym roku nie więcej niż 3 proc.

Maksymalny okres kredytowania wynosić będzie 7 lat dla osób fizycznych i 12 lat dla wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych. Maksymalny okres realizacji inwestycji to 18 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu.

NFOŚiGW ogłosiło, że program „Prosument” obejmie zakup i montaż OZE do produkcji energii cieplnej i elektrycznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wielorodzinnego:

  • o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt dla źródeł ciepła opalanych biomasą pochodzenia leśnego i rolniczego,
  • kolektorów słonecznych o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  • systemów fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp,
  • małych elektrowni wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe
  • mikrobiogazowni o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kWe.

Program ma być realizowany w latach 2014 – 2018. Nie wiadomo jeszcze czy obejmie on wyłącznie instalacje off-grid (systemy produkujące prąd wyłącznie na użytek właściciela), czy także instalacje on-grid (przyłączone do sieci).

Dodaj komentarz