Formy wsparcia odnawialnych źródeł energii na świecie

Według Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki aż 127 państw globu wspiera inwestycje związane z fotowoltaiką i innymi odnawialnymi źródłami energii. Dane zostały opracowane na podstawie informacji zasięgniętych z baz  Worldwatch Institute i dotyczą początku bieżącego roku. Jeszcze w 2005 roku wsparcie dla zielonej energii oferowało zaledwie 48 państw. Zatem obserwujemy gigantyczny skok jeżeli chodzi o popularność jak również skuteczność i opłacalność systemów OZE!

Najpopularniejszymi modelami wsparcia dla systemów solarnych i nie tylko są te oparte na wspieraniu produkcji taryfą FIT – stanowią one ogromna większość programów wspierających (w sumie 99). Mniej popularne są systemy kwotowe, czyli na przykład zielone certyfikaty. Wdrażane są także różnego rodzaju zachęty dla inwestorów: ulgi podatkowe dla produkcji, czy ulgi pod postacią możności odliczenia kosztów od podatku. Dalej są ulgi bądź całkowite zwolnienie z płacenia podatku VAT, podatku obrotowego lub cła.