Tańsza energia bez pozwolenia

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) potwierdził opinie prawników, dotyczące obowiązków związanych z montażem kolektorów słonecznych na obiektach budowlanych. W najnowszym stanowisku GUNB wyjaśnia, że co do zasady przedsięwzięcie takie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia.

Najprościej rzecz ujmując, znaczy to, że zgodnie z art. 28 ustawy z 7 lipca 1994 r. prawa budowlanego nie mamy obowiązku zgłoszenia i ubiegania się o pozwolenie na montaż kolektorów czy paneli fotowoltaicznych. Tyczy się to zarówno instalacji na dachach, elewacjach jak również tych wolno stojących.

Jeżeli instalatora poniosłaby fantazja i jego instalacja przekroczyłaby 3 metry wysokości, wtedy potrzebne będzie nam pozwolenie. Wnieść o pozwolenie musielibyśmy również w przypadku, gdy montaż wymagałby ingerencji w obiekt – taka sytuacja jest już traktowana jako rozbudowa bądź nadbudowa. Z doświadczenia jednak wiemy, że takie sytuacje w praktyce mają miejsce bardzo rzadko.