Ustawa o OZE podpisana przez Prezydenta RP

Wczoraj, 11 marca Prezydent Komorowski podpisał Ustawę o OZE. Oznacza to że w życie wejdą wszystkie poprawki Brabmbory. Tym samym zażegano widmo skierowania ustawy do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny.

Cel branży fotowoltaicznej został osiągnięty. Uchwalony przez Sejm i podpisany przez Prezydenta akt prawny umożliwi kształtowanie procesów związanych z produkcją energii w instalacjach odnawialnego źródła.

Podpisana przez Prezydenta Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.