Dla kogo 45%?

Rośnie liczba zamontowanych kolektorów słonecznych w polskich gospodarstwach. Do marca ubiegłego roku zamontowano już 16 500 takich instalacji. Jest to w dużej mierze zasługa programu dotacji NFOŚiGW, który rekompensuje nam 45% takiej inwestycji. Program dofinansowania do paneli słonecznych przeznaczony jest dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Z programu mogą skorzystać również rolnicy, jeżeli kolektory będą wykorzystywane w gospodarstwie domowym, a nie w działalności rolniczej.

Zaznaczyć należy, że z programu dofinansowania do paneli słonecznych wykluczeni są beneficjenci korzystający z sieci ciepłowniczej. Dofinansowanie polega na częściowym umorzeniu kredytu (45%) udzielonego przez bank. Premium Solar zajmie się wszelkimi formalnościami z tym związanymi.

Prognozuje się, że do 2020 roku wzrost sprzedaży kolektorów słonecznych powinien utrzymać się na poziomie 30-40%. Trzeba jednak pamiętać, że środki na dofinansowanie projektu są ograniczone. Jeżeli kiedykolwiek rozważaliście Państwo instalację kolektorów słonecznych, teraz jest najlepszy czas na realizację tego pomysłu.

Posted in: