Jeszcze więcej solarów

Liczba gospodarstw domowych i wspólnot mieszkaniowych, które skorzystały z programu kredytu na montaż kolektorów słonecznych z 45-procentową dopłatą z NFOŚiGW, systematycznie rośnie.

Jak poinformował „Dziennik Gazeta Prawna”, do tej pory w sprawie uzyskania dopłaty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, której celem jest dofinansowanie kredytu na montaż instalacji solarnych, złożono już ponad 28,8 tysięcy wniosków, z czego 2,5 tysiąca w ubieglym miesiącu.
Program kredytu z dopłatą na montaż kolektorów słonecznych zgodnie z planami NFOŚiGW ma być realizowany do końca 2013 roku. W obliczu dużego zainteresowania dopłatami Fundusz zdecydował niedawno o zwiększeniu budżetu programu z 300 mln zł do 450 mln zł. Jak na razie NFOŚiGW nie zakłada jednak przedłużenia realizacji programu na rok 2014.

Jak wynika z danych Instytutu Energetyki Odnawialnej, na koniec ubiegłego roku całkowita powierzchnia kolektorów słonecznych zainstalowanych w naszym kraju wyniosła 904 tys. m2, podczas gdy 10 lat wcześniej było to zaledwie 30 tys. m2.

Posted in: