NFOŚiGW ułatwia

NFOŚiGW wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, w porozumieniu ze współpracującymi bankami, wprowadził udogodnienie związane z ubieganiem się o 45% dopłatę do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych.
Zmiana dotyczy nowo budowanych budynków:

a) protokół odbioru może być podpisany po wykonaniu instalacji, w terminie wynikającym z procesu budowlanego, przed zasiedleniem budynku;

b) oświadczenie o zamieszkaniu w budynku powinno być dostarczone w momencie gdy budynek jest zamieszkany a jego mieszkańcy wykorzystują energię cieplną pochodzącą z instalacji kolektorów słonecznych.
Podstawą ubiegania się o dotację jest bowiem zainstalowanie kolektorów i zamieszkanie w budynku. Beneficjent winien dostarczyć do banku oświadczenie o zamieszkaniu w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru instalacji i nie później niż do 30 września roku następnego po zawarciu umowy kredytowej z dotacją.

Posted in: